Wijzigingen NHG 2024

NHG-grens en borgtochtprovisie
De NHG-grens wordt vanaf 1 januari verhoogd naar € 435.000,- en € 461.100,- met energiebesparende voorzieningen. Door het meebewegen kunnen meer woningeigenaren kiezen voor het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden. De borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt – blijft gelijk en is vastgesteld op 0,6% van de lening. Zowel de borgtochtprovisie als de NHG-grens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een vastgestelde methodiek, gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Door het meebewegen kunnen in 2024 meer woningeigenaren kiezen voor het vangnet dat NHG biedt bij financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden.


Schuldenaar? Dan ook eigenaar

Er zijn situaties waarin consumenten aansprakelijk worden voor een lening, zonder eigenaar te zijn. Bijvoorbeeld als een partner later wordt toegevoegd aan de lening. Bij hypotheekproblemen is deze partner dan ook aansprakelijk, maar bij een verkoop is er geen recht op de eventuele overwaarde. NHG vindt dat een consument die aansprakelijk is voor de lening met NHG ook het voordeel van het eigendom zou moeten hebben. Andersom geldt hetzelfde: een consument die eigenaar is moet ook schuldenaar zijn, want anders loopt NHG risico bij verkoop van de woning.
Vanaf 2024 geldt daarom de eis dat iemand die schuldenaar is van een lening met NHG, ook mede-eigenaar van de woning is.


Flexibel budget op de werkgeversverklaring

Het flexibel budget mag in een aantal gevallen worden meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen voor een hypotheek. Er is op de werkgeversverklaring verduidelijkt wanneer dit mag. (Een deel van) het flexibel budget moet dan aan drie voorwaarden voldoen:
– Het moet onvoorwaardelijk in de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, dus niet winstafhankelijk o.i.d.
– Het moet uitsluitend in geld uitgekeerd kunnen worden
– Het mag geen doelbestemming hebben, bijvoorbeeld reiskosten of opleidingsbudget.
Door de toevoeging op de werkgeversverklaring stellen we werkgevers in staat om eenvoudig aan te geven welk deel van het budget aan deze eisen voldoet. Dit draagt bij aan een sneller en makkelijker hypotheekproces. De aangepaste werkgeversverklaring is vanaf 1 januari 2024 verplicht.

Gerelateerde artikelen

Nog minder dan 50 dagen en dan starten de Olympische Spelen in Frankrijk. Vanaf 28 juli starten de wedstrijden voor Sara Wennekes Surfing om zich te kwalificeren voor de Medal Race op 2 augustus. Door Studio Buen is h...

Jaarruimte en inhaaljaarruimte voor extra pensioen zijn verruimd

Naast uw AOW en uw pensioen bij het pensioenfonds, kunt u ook zelf extra pensioen regelen. Dit kan bijvoorbeeld via een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. De jaarruimte is het bedrag waarmee u uw pensioen via ...

#TEAMSARA

Vanaf 26 januari start het WK IQfoil op Lanzarote. Hét moment voor Sara Wennekes Surfing om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen 2024. Wij hebben er alle vertrouwen in en zijn #TEAMSARA !!