Wijzigingen Box 3 in 2024

Voor de belastingheffing over vermogen in Box 3 verandert er in 2024 het één en ander.

 

De belastingheffing is nog gebaseerd op een fictief rendement over het vermogen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen spaartegoeden, schulden en overige bezittingen (zoals bijvoorbeeld beleggingen, onroerend goed en verstrekte leningen).

 

De percentages voor 2024 zijn als volgt:

  • banktegoeden: 1,03% (was 0,36% in 2023)
  • beleggingen en andere bezittingen: 6,04% (was 6,17% in 2023)
  • schulden: 2,47% (was 2,57% in 2023)

Vanaf 2027 komt er een nieuw stelsel voor box 3 waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast.

Verhoging tarief box 3 in 2024 en geen indexering heffingsvrij vermogen

Het box 3-tarief stijgt van 32 procent in 2023 naar 36 procent per 1 januari 2024. Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 niet geïndexeerd per 1 januari 2024. Het heffingsvrije vermogen blijft daarmee € 57.000.

Verlaging vrijstelling groene beleggingen

Dit jaar is de vrijstelling EUR 71.514 (143.028 voor fiscale partners). De vrijstelling groene beleggingen in box 3 wordt per 2025 verlaagd naar € 30.000 (voor fiscale partners € 60.000). Behalve op de vrijstelling hebt u ook recht op extra heffingskorting. Deze heffingskorting is 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar u, eventueel samen met uw partner, recht op hebt.

Gerelateerde artikelen

Nog minder dan 50 dagen en dan starten de Olympische Spelen in Frankrijk. Vanaf 28 juli starten de wedstrijden voor Sara Wennekes Surfing om zich te kwalificeren voor de Medal Race op 2 augustus. Door Studio Buen is h...

Jaarruimte en inhaaljaarruimte voor extra pensioen zijn verruimd

Naast uw AOW en uw pensioen bij het pensioenfonds, kunt u ook zelf extra pensioen regelen. Dit kan bijvoorbeeld via een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. De jaarruimte is het bedrag waarmee u uw pensioen via ...

#TEAMSARA

Vanaf 26 januari start het WK IQfoil op Lanzarote. Hét moment voor Sara Wennekes Surfing om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen 2024. Wij hebben er alle vertrouwen in en zijn #TEAMSARA !!