Hoe wordt uw vermogen straks verdeeld?

Uiteindelijk kan uw vermogen op twee manieren worden overgedragen door middel van vererving of door schenking. Het verschil tussen beide is dat schenken plaatsvindt bij in leven zijn en vererving pas na overlijden.

De belastingregels rond schenken en erven kennen een progressieve tariefstructuur en lopen van minimaal 10 tot maximaal 40 procent. Het verschil is dat bij overlijden in één keer een bedrag vererft en dat bij schenking sprake kan zijn van jaarlijks kleinere bedragen. Simpel gesteld betekent dit dat hoe hoger het bedrag dat vererft na uw overlijden, of het bedrag dat u schenkt bij in leven zijn, hoe hoger de belastingdruk bij de ontvanger.

 

Hoe werkt dat, vererven?
Hebt geen testament, dan vererft uw vermogen volgens het wettelijk erfrecht. Dit betekent dat uw erfgenamen uw partner en kinderen zijn. De kinderen moeten wachten op hun deel van de erfenis totdat de langstlevende ouder is overleden. Deze zogeheten ‘wettelijke verdeling’ volstaat voor de meeste Nederlanders omdat het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft. Deze vrijstelling is in 2022 voor partners vastgesteld op maximaal 680.645 euro en voor (klein)kinderen op 21.559 euro.

 

Waarom een testament?
Wilt u afwijken van deze wettelijke verdeling, en wilt u uw vermogen anders verdelen dan kunt u hiervoor bij de notaris een testament laten opstellen. De belangrijkste redenen voor het opstellen van een testament staan hieronder:

  1. U bent samenwonend.
  2. U bent alleenstaand en je wilt niet dat jouw gehele nalatenschap toekomt aan je ouders en/of broers en zussen.
  3. U wilt je echtgenoot/geregistreerd partner en/of kinderen onterven.
  4. U wilt dat jouw vermogen niet in één keer naar je kinderen gaat bij jouw overlijden, je wilt een voogd en/of bewindvoerder aanwijzen.
  5. U wilt geld of goederen nalaten aan een goed doel.


Schenken
Een belangrijk voordeel van schenken is dat u ziet hoe de ontvanger geniet van het ontvangen geldbedrag. Het is fijn om kinderen, kleinkinderen of mogelijk zelfs achterkleinkinderen alvast een bedrag te schenken waarmee ze een bijzondere aankoop kunnen doen. Kleine bedragen kunnen in een lange periode tot een mooi bedrag aangroeien.

Belastingtechnisch is schenken bij leven ook aantrekkelijk. Door over een lange periode te schenken kan belastingvoordeel worden behaald. Veel mensen schenken tot het bedrag van de vrijsteling. Fiscaal kan het soms handiger zijn een hoger bedrag te schenken. Dit hogere bedrag is namelijk vaak lager belast dan bij overlijden.

Als u vragen hebt over uw financiële planning in combinatie met schenken en vererven, dan zijn wij u graag van dienst.

Gerelateerde artikelen

Verplichte AOV voor ondernemers

Begin april verstuurde minister Van Gennip (SZW) de kamerbrief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ aan de Tweede Kamer. Hierin is bekend gemaakt dat zzp’ers, ondernemers en meewerkende echtgenoten straks wetteli...

PIQUE financiële diensten steunt Sara Wennekes op weg naar Olympische Spelen 2024

We zijn enthousiast en trost dat we Sara Wennekes mogen steunen op haar weg naar de Olympische Spelen van 2024!   Sara bewandelt een ander pad dan gebruikelijk in de topsport. Sinds 2020 draait zij haar programma...

Ondernemers en spaarders opgelet!

Met ingang van 2023 is er nogal wat veranderd voor ondernemers en spaarders. Bepaalde fiscale voordelen verdwijnen en voor spaarders wordt het opletten. Wat is er sinds 1 januari veranderd? Veranderingen voor de s...